agiza

------------------------------------------------------------
[Swahili Word] -agiza
[English Word] charge
[Part of Speech] verb
[Class] causative
[Derived Word] -aga
[Swahili Example] fanya kama nilivyokuagiza
[English Example] Do as I have instructed you
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] -agiza
[English Word] commission
[Part of Speech] verb
[Class] causative
[Derived Word] aga V
[Swahili Example] akafika kuagiza wenzake wamsaidie kutafuta kazi pahala pengine [Sul]
[English Example] and he arrive and commissioned his friends to help him look for work in another place.
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] -agiza
[English Word] direct
[Part of Speech] verb
[Class] causative
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] -agiza
[English Word] instruct
[Part of Speech] verb
[Class] causative
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] -agiza
[English Word] give instructions
[Part of Speech] verb
[Class] causative
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] -agiza
[English Word] order
[Part of Speech] verb
[Class] causative
[Derived Word] aga V
[Swahili Definition] kumwambia mtu afanye jambo fulani au kusema kwamba unataka uletewe kitu [Masomo, 75]
[Swahili Example] Watakuagiza kuondoka, lakini usiwasikilizie.
[English Example] They will order you to leave, but do not listen to them.
------------------------------------------------------------

Swahili-english dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • Repatriation of Ahmed Agiza and Muhammad al-Zery — Ahmed Agiza (Arabic: أحمد عجيزة‎) and Muhammad Alzery (Arabic: محمد الزيري‎) (also Elzari, el Zary, etc.) were two Egyptian asylum seekers who were deported to Egypt from Sweden on December 18, 2001, apparently following a request from the United …   Wikipedia

 • Ahmed Agiza and Muhammad al-Zery — ( ar. أحمد عجيزة و محمد الزيري) were two Egyptian asylum seekers who were secretly deported to Egypt from Sweden on December 18, 2001, following a request from the United States Central Intelligence Agency. The Swedish government approved the… …   Wikipedia

 • ağız ağıza — zf. Ağzına kadar, tamamen Ardiyeler ağız ağıza dolmuştu. S. F. Abasıyanık Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ağız ağıza vermek (veya konuşmak) — iki kişi birbirine pek yakın durarak başkaları işitmeyecek biçimde konuşmak Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ağızdan ağıza dolaşmak (veya geçmek) — bir sözü herkes birbirine söylemek Gazeteye yansıyan haber ağızdan ağıza geçerken açıklığını hemen hemen tamamen kaybetmiştir. Halikarnas Balıkçısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ağızdan ağıza — zf. Herkes birbirine söyleyerek Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fəmi — ə. ağıza aid olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • arkaçak — ağıza ilâç akıtmak içln kullanılan içi delik bir aygıt, akıtınaç. I, 144 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dil-ağız — is. Üzrxahlıq mahiyyətində olan sözlər. Dil ağız etmək (eləmək) – üzrxahlıq mahiyyətində xoş sözlər söyləmək, yaxud xoş sözlər söyləyərək mehribanlıq göstərmək. Bəy gəlinə dil ağız etdikdən sonra, onun üzünü görmək istərdi. H. S.. Məmməd xan dil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.